Kompetencija
01

Kokybės sertifikatai

Tarptautiniai kokybės sertifikatai – didžiausias įvertinimas mums

ISO1     ISO2            Mes esame įsitikinę, kad sėkmingos įmonės yra tos, kurios visose srityse siekia tobulumo.

2014 m. klinikai suteikti tarptautiniai akreditacijų organizacijos „Bureau Veritas Quality International“ sertifikatai, liudijantys, kad įstaigos struktūra, valdymas, įranga, personalas, infrastruktūra, aplinka ir visos teikiamos paslaugos atitinka

tarptautinių kokybės standartų LST EN ISO 9001:2008,  LST EN 15224:2012 reikalavimus. Tai užtikrina aukščiausią paslaugų kokybę ir maksimalų pacientų saugumą.

UAB ,,Bendrosios medicinos praktika“ kokybės politika

Veiklos kryptys ir ketinimai:

 • Nuolat gerinti klinikos integruotos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008,  LST EN 15224:2012 standartų reikalavimus, rezultatyvumą.
 • Teikti saugias ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, taikant patikimą ir savalaikę diagnostiką, šiuolaikinius mokslo reikalavimus atitinkantį gydymą bei optimaliai panaudojant techninius ir finansinius resursus.
 • Didinti pacientų ir medicinos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą, siekiant paciento ir klinikos personalo interesų vienovės.
 • Vykdyti ligų prevencijos, sveikatos tikrinimo veiklą, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos procesus.
 • Siekti geriausio galutinio poveikio paciento sveikatai, minimalios rizikos bei maksimalios naudos, užtikrinant paciento lūkesčių patenkinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą.
 • Siekti, kad kokybės politika apimtų klinikinių procesų ir klinikinės rizikos valdymą.

Klinikos vadovybė įsipareigoja:

 • Nuolat gerinti integruotą vadybos sistemą bei tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rezultatus.
 • Sudaryti saugias darbo sąlygas darbuotojams, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas minimalios personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kad jų žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius.
 • Medicininių paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įskaitant šiuolaikinę diagnostikos ir gydymo įrangą.
 • Didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, pripažįstant jų nuopelnus ir skatinant už pasiektus rezultatus.
Susisiekite
+ 370-700-77-778 Gyvenantiems užsienyje: +370-37-270-010 Klinika,,Grožio pasaulis": +370-37-313-900
+ 370-611-32-132
Darbo laikas
I-V 8-19 val.
VI 9-14 val.